Inhoud pedicure opleiding

De branche-opleiding is vergelijkbaar met MBO niveau 3 (NLQF waardering) en bestaat uit de volgende kerntaken:

 • Kerntaak 1: een basis pedicurebehandeling uitvoeren.
 • Kerntaak 2: voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap.

De opleiding is inclusief: 

 • 7 praktijkdagen.
 • Les in het mooiste lesgebouw van Nederland: CollegePoint in Amersfoort (Recordweg 1). De lesuren zijn tussen 09:00 en 17:00 uur op vrijdag of zaterdag.
 • Het beste studiemateriaal, inclusief gratis studieboeken.
 • Flexibele examinering.
 • Geregistreerd branchediploma.

Op de gecomprimeerde en intensieve gratis praktijklesdagen, in kleine groepen van maximaal 10 personen, doe je samen met je medestudenten alle praktijkervaring op die je nodig hebt.

Praktijk- en Beroepsgericht

Modern vakmanschap vereist meer dan alleen vakkennis. Daarom word je bij ons praktijk- en beroepsgericht opgeleid. We vinden het belangrijk dat je jezelf ook na je opleiding (financieel) kunt redden. Daar stemmen we onze lessen dan ook op af.

 

 

Opleidingsspecificatie branche-opleiding pedicure

Vooropleiding Geen, goede kennis van de Nederlandse taal is gewenst.
Aanbevolen studieduur 5 tot ... maanden*
Lesgeld € 975,00 in één keer**
  € 107,25 p/m (10 termijnen)
Inschrijfkosten €  75,00
Examinerende instantie Exuive 
Theorie examens 3
Casus examen 1
Praktijk examen
Portfolio ondernemen 1
Examenkosten Afhankelijk van de actuele prijzen van de examinerende instantie.
Studieboeken Geen, het benodigde lesmateriaal is in de pedicure opleiding opgenomen.
Stage Niet nodig.

 

* De genoemde studieduur geldt bij een gemiddeld studietempo. Uiteraard kun je sneller studeren en de cursus vlugger afronden, of langzamer als je dat wenst.

** Kies je voor betaling in termijnen, dan worden de kosten met 10% verhoogd! Eventuele tussentijdse prijswijzigingen worden niet doorberekend.

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn inclusief de lesmap en de boeken, de huiswerkbegeleiding bij de theorielessen, de zeven gecomprimeerde en intensieve praktijklesdagen en de ondersteuning door je persoonlijke coach.

De examen- en materiaalkosten vallen hier niet onder. Behalve het volgen van de praktijklessen op school moet je veel thuis oefenen om ook de praktijk zo goed mogelijk te leren beheersen. Daarom heb je voor deze opleiding een materiaalpakket nodig. Om teleurstellingen te voorkomen, wordt dat door de school geleverd. Een mooie bijkomstigheid hiervan is dat je meteen je investeringen kunt terugverdienen.

Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen door derden. 

 

 

Examen

Alle examens worden afgenomen door Exuive, een onafhankelijke exameninstelling voor alle beroepen in de uiterlijke verzorgingsbranche. De examens worden afgenomen op de locatie CollegePoint in Amersfoort, waar ook alle praktijklesdagen worden gevolgd. Exuive is door het ministerie van OC&W aangewezen als erkende exameninstelling. Je bent dus verzekerd van een goed branchediploma waarmee je kunt doorleren en wat internationaal wordt geaccepteerd.

Bij Exuive worden alle theorie-examens digitaal afgenomen. Daarvoor betaal je geen extra kosten. Het voordeel van dit digitale examen is dat je meteen weet of je bent geslaagd of gezakt en wat je behaalde cijfer is. Bij onverhoopt zakken, bestaat er een herexamenregeling. Daardoor kun je meteen herkansen.

Ook de praktijkexamens van Exuive zijn van hoge kwaliteit. De examens, of 'Proeven van Bekwaamheid', worden afgenomen door hoog opgeleide, vriendelijke assessoren die je alle ruimte geven om te laten zien wat je kunt. Na dit examen krijg je een evaluatiegesprek, waarin je meteen hoort of je geslaagd bent of gezakt en wat eventueel beter kan. Zo weet je altijd precies waar je aan toe bent en hoeft je studie geen onnodige vertraging op te lopen.

De aanvraag termijn voor een examen is vier weken. Je kunt elke tweede zaterdag van de maand één of meer theorie-examens afleggen. De praktijkexamens worden kort na de laatste praktijklesdag van een onderdeel gepland. 

Vrijstellingen

Voor sommige onderdelen van de opleiding kom je in aanmerking voor vrijstelling. De examinerende instantie verleent deze vrijstelling. Als je in aanmerking denkt te komen voor één of meerdere vrijstellingen, geef je dit aan op het aanmeldingsformulier. Je dient hierbij een kopie van je diploma's en/of certificaten met cijferlijst toe te voegen op basis waarvan je denkt voor vrijstellingen in aanmerking te komen. Als jouw diploma voorkomt op de vrijstellingslijst is de aanvraag van de vrijstelling kosteloos.

 

 

MBO-opleiding pedicure

Je kunt binnenkort bij Acuive kiezen voor een branche- of een MBO-diploma. Beide zijn erkend en waardevol. Vakinhoudelijk zijn de branchediploma’s precies hetzelfde als de MBO-diploma’s. 

De MBO- of crebodiploma’s hebben naast de vaktechnische onderdelen nog andere vakken. Dat zijn de generieke vakken zoals rekenen, Nederlandse- en Engelse taal en de Leren & Burgerschapverplichting (vroeger maatschappijleer). Daarnaast moet je voor een MBO-diploma stage lopen (dat heet BPV/beroepspraktijkvorming) en je moet één of meerdere Keuzedelen volgen.

Let op: op dit moment worden de MBO-opleidingen nog niet aangeboden door Acuive. Mocht je kiezen voor een MBO-opleiding, dan kun je je het beste inschrijven bij een ROC. 

Waarom zijn aanvullende examens nodig voor een MBO-diploma?

Een MBO-diploma valt onder de ‘Wet Educatie en Beroepsonderwijs’ (WEB). Die wet schrijft voor dat een MBO-opleiding niet alleen gericht is op het ontwikkelen van vakmanschap, maar ook op het kunnen meedoen in de maatschappij. Dit wordt de drievoudige kwalificering van het MBO genoemd: opleiden tot een beroep, opleiden tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij en doorstromen naar een hoger onderwijsniveau. Taal- en rekenvaardigheden worden gezien als basisvaardigheden die nodig zijn om aan deze drie functies te kunnen voldoen.

Toelating

De branche-opleiding pedicure is een vakopleiding op niveau 3. Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk.

Mocht je kiezen voor de MBO-opleiding pedicure dan staan de toelatingseisen vast:

 • Kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo.
 • Theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo.
 • Gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo.
 • Basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (MBO niveau 2).
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.
 • Je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn nieuwe onderdelen van het MBO-diploma. Het is een verbreding of verdieping van de opleiding. Keuzedelen zijn ingevoerd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) om meer ruimte te bieden voor maatwerk voor de student. Aan elke opleiding zijn meerdere keuzedelen gekoppeld waaruit een keuze gemaakt kan worden die past bij de situatie van de student.

 

Medisch pedicure

In het bezit van een geaccepteerd pedicure branchediploma? Groei dan door naar medisch pedicure.

Wanneer je in het bezit bent van een geaccepteerd pedicure branchediploma kun je in een korte tijd doorgroeien naar medisch pedicure. Met het branchediploma medisch pedicure mag je patiënten met een risicovoet behandelen. De kosten van deze behandeling kunnen gedeclareerd worden bij de ziektekostenverzekeraars, waardoor de vraag naar de medisch pedicures hoog is. Registreer je daarom na het behalen van het geaccepteerde medisch pedicure branchediploma bij het Kwaliteitsregister Pedicure (KRP).

Ben je geïnteresseerd in de opleiding medisch pedicure? Acuive heeft speciaal voor jou de branche-opleiding medisch pedicure ontwikkeld. 

Wat doet de pedicure?

De voeten van een mens hebben nogal wat te verduren. Ze dragen ons gewicht als we in de rij staan bij de supermarkt, vangen de klap op als we rennen of springen en ze worden in allerlei bochten gewrongen om in mooie schoenen te passen. Als pedicure lever je een belangrijke bijdrage aan de verzorging van voeten. Kleine klachten worden weggenomen en grotere klachten voorkomen. De pedicure geeft advies over voetverzorging en goede schoenen en verwijst door als er serieuze problemen zijn. Hij/zij behandelt (aandoeningen van) de huid en de nagels van de voeten volgens voorgeschreven regels en verkoopt voet verzorgende producten.

De pedicure moet niet alleen zijn/haar vak verstaan, maar ook goed met allerlei mensen kunnen omgaan, sociaal communicatief sterk zijn de klant centraal stellen. In dit beroep zijn ook een zelfstandige houding, gestructureerd werken en aandacht voor hygiëne heel belangrijk.

Checklist

Om te kijken of een branche-opleiding pedicure iets voor jou is, hebben wij een korte checklist gemaakt met kenmerken die bij een pedicure in spé passen: 

 • Je hecht veel waarde aan gezondheid en hygiëne.
 • Je bent geïnteresseerd in de nieuwste methoden en technieken om voetproblemen zo goed mogelijk te verhelpen.
 • Je vindt het leuk om je te verdiepen in de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam en met name de voeten.
 • Je houdt ervan om met mensen om te gaan en ze te helpen met hun fysieke problemen.
 • Je kunt zelfstandig werken en bent bereid om flink aan te pakken.

Werkmogelijkheden pedicure 

Door de toenemende vergrijzing en ernstig overgewicht van mensen ontstaat er een groeiende behoefte aan goed opgeleide voetverzorgers. Dat betekent grote kansen en mogelijkheden voor jou. Begin daarom nu aan een prachtig beroep met toekomst! 

Als pedicure kun je op verschillende plaatsen werken: in een verzorgingshuis, een gezondheidscentrum, bij een schoonheidssalon of in een grotere pedicurepraktijk. De meeste pedicures werken als zelfstandig ondernemer in hun eigen pedicure praktijk. Je kunt ook als ambulant pedicure naar de mensen toe gaan: bij hun thuis of bijvoorbeeld in een verzorgingshuis. 

Wil je anderen iets leren, dan is werken als onderwijsinstructeur later ook mogelijk. Verder kun je doorgroeien naar een managementfunctie of zelfstandige met een grotere onderneming. Daarnaast is het mogelijk om door te stromen naar de opleidingen schoonheidsspecialist of kapper. Enkele les onderdelen zijn vergelijkbaar en leveren dus een vrijstelling van examen op.

Ben jij op zoek naar een betaalbare en flexibele pedicure-opleiding met:

 • Een door ProVoet geaccepteerd branchediploma - kan zelfs al binnen 5 maanden.
 • Een goede kans op een baan.
 • Het hoogste slagingspercentage van Nederland.
 • Hooggekwalificeerde docenten.
 • De modernste apparatuur.
 • Praktijklessen in het mooiste lesgebouw van Nederland. 

Inhoud pedicure opleiding

De branche-opleiding is vergelijkbaar met MBO niveau 3 (NLQF waardering) en bestaat uit de volgende kerntaken:

 • Kerntaak 1: een basis pedicurebehandeling uitvoeren.
 • Kerntaak 2: voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap.

De opleiding is inclusief: 

 • 7 praktijkdagen.
 • Les in het mooiste lesgebouw van Nederland: CollegePoint in Amersfoort (Recordweg 1). De lesuren zijn tussen 09:00 en 17:00 uur op vrijdag of zaterdag.
 • Het beste studiemateriaal, inclusief gratis studieboeken.
 • Flexibele examinering.
 • Geregistreerd branchediploma.

Op de gecomprimeerde en intensieve gratis praktijklesdagen, in kleine groepen van maximaal 10 personen, doe je samen met je medestudenten alle praktijkervaring op die je nodig hebt.

Praktijk- en Beroepsgericht

Modern vakmanschap vereist meer dan alleen vakkennis. Daarom word je bij ons praktijk- en beroepsgericht opgeleid. We vinden het belangrijk dat je jezelf ook na je opleiding (financieel) kunt redden. Daar stemmen we onze lessen dan ook op af.

 

 

Opleidingsspecificatie branche-opleiding pedicure

Vooropleiding Geen, goede kennis van de Nederlandse taal is gewenst.
Aanbevolen studieduur 5 tot ... maanden*
Lesgeld € 975,00 in één keer**
  € 107,25 p/m (10 termijnen)
Inschrijfkosten €  75,00
Examinerende instantie Exuive 
Theorie examens 3
Casus examen 1
Praktijk examen
Portfolio ondernemen 1
Examenkosten Afhankelijk van de actuele prijzen van de examinerende instantie.
Studieboeken Geen, het benodigde lesmateriaal is in de pedicure opleiding opgenomen.
Stage Niet nodig.

 

* De genoemde studieduur geldt bij een gemiddeld studietempo. Uiteraard kun je sneller studeren en de cursus vlugger afronden, of langzamer als je dat wenst.

** Kies je voor betaling in termijnen, dan worden de kosten met 10% verhoogd! Eventuele tussentijdse prijswijzigingen worden niet doorberekend.

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn inclusief de lesmap en de boeken, de huiswerkbegeleiding bij de theorielessen, de zeven gecomprimeerde en intensieve praktijklesdagen en de ondersteuning door je persoonlijke coach.

De examen- en materiaalkosten vallen hier niet onder. Behalve het volgen van de praktijklessen op school moet je veel thuis oefenen om ook de praktijk zo goed mogelijk te leren beheersen. Daarom heb je voor deze opleiding een materiaalpakket nodig. Om teleurstellingen te voorkomen, wordt dat door de school geleverd. Een mooie bijkomstigheid hiervan is dat je meteen je investeringen kunt terugverdienen.

Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen door derden. 

 

 

Examen

Alle examens worden afgenomen door Exuive, een onafhankelijke exameninstelling voor alle beroepen in de uiterlijke verzorgingsbranche. De examens worden afgenomen op de locatie CollegePoint in Amersfoort, waar ook alle praktijklesdagen worden gevolgd. Exuive is door het ministerie van OC&W aangewezen als erkende exameninstelling. Je bent dus verzekerd van een goed branchediploma waarmee je kunt doorleren en wat internationaal wordt geaccepteerd.

Bij Exuive worden alle theorie-examens digitaal afgenomen. Daarvoor betaal je geen extra kosten. Het voordeel van dit digitale examen is dat je meteen weet of je bent geslaagd of gezakt en wat je behaalde cijfer is. Bij onverhoopt zakken, bestaat er een herexamenregeling. Daardoor kun je meteen herkansen.

Ook de praktijkexamens van Exuive zijn van hoge kwaliteit. De examens, of 'Proeven van Bekwaamheid', worden afgenomen door hoog opgeleide, vriendelijke assessoren die je alle ruimte geven om te laten zien wat je kunt. Na dit examen krijg je een evaluatiegesprek, waarin je meteen hoort of je geslaagd bent of gezakt en wat eventueel beter kan. Zo weet je altijd precies waar je aan toe bent en hoeft je studie geen onnodige vertraging op te lopen.

De aanvraag termijn voor een examen is vier weken. Je kunt elke tweede zaterdag van de maand één of meer theorie-examens afleggen. De praktijkexamens worden kort na de laatste praktijklesdag van een onderdeel gepland. 

Vrijstellingen

Voor sommige onderdelen van de opleiding kom je in aanmerking voor vrijstelling. De examinerende instantie verleent deze vrijstelling. Als je in aanmerking denkt te komen voor één of meerdere vrijstellingen, geef je dit aan op het aanmeldingsformulier. Je dient hierbij een kopie van je diploma's en/of certificaten met cijferlijst toe te voegen op basis waarvan je denkt voor vrijstellingen in aanmerking te komen. Als jouw diploma voorkomt op de vrijstellingslijst is de aanvraag van de vrijstelling kosteloos.

 

 

MBO-opleiding pedicure

Je kunt binnenkort bij Acuive kiezen voor een branche- of een MBO-diploma. Beide zijn erkend en waardevol. Vakinhoudelijk zijn de branchediploma’s precies hetzelfde als de MBO-diploma’s. 

De MBO- of crebodiploma’s hebben naast de vaktechnische onderdelen nog andere vakken. Dat zijn de generieke vakken zoals rekenen, Nederlandse- en Engelse taal en de Leren & Burgerschapverplichting (vroeger maatschappijleer). Daarnaast moet je voor een MBO-diploma stage lopen (dat heet BPV/beroepspraktijkvorming) en je moet één of meerdere Keuzedelen volgen.

Let op: op dit moment worden de MBO-opleidingen nog niet aangeboden door Acuive. Mocht je kiezen voor een MBO-opleiding, dan kun je je het beste inschrijven bij een ROC. 

Waarom zijn aanvullende examens nodig voor een MBO-diploma?

Een MBO-diploma valt onder de ‘Wet Educatie en Beroepsonderwijs’ (WEB). Die wet schrijft voor dat een MBO-opleiding niet alleen gericht is op het ontwikkelen van vakmanschap, maar ook op het kunnen meedoen in de maatschappij. Dit wordt de drievoudige kwalificering van het MBO genoemd: opleiden tot een beroep, opleiden tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij en doorstromen naar een hoger onderwijsniveau. Taal- en rekenvaardigheden worden gezien als basisvaardigheden die nodig zijn om aan deze drie functies te kunnen voldoen.

Toelating

De branche-opleiding pedicure is een vakopleiding op niveau 3. Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk.

Mocht je kiezen voor de MBO-opleiding pedicure dan staan de toelatingseisen vast:

 • Kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo.
 • Theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo.
 • Gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo.
 • Basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (MBO niveau 2).
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.
 • Je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn nieuwe onderdelen van het MBO-diploma. Het is een verbreding of verdieping van de opleiding. Keuzedelen zijn ingevoerd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) om meer ruimte te bieden voor maatwerk voor de student. Aan elke opleiding zijn meerdere keuzedelen gekoppeld waaruit een keuze gemaakt kan worden die past bij de situatie van de student.

 

Medisch pedicure

In het bezit van een geaccepteerd pedicure branchediploma? Groei dan door naar medisch pedicure.

Wanneer je in het bezit bent van een geaccepteerd pedicure branchediploma kun je in een korte tijd doorgroeien naar medisch pedicure. Met het branchediploma medisch pedicure mag je patiënten met een risicovoet behandelen. De kosten van deze behandeling kunnen gedeclareerd worden bij de ziektekostenverzekeraars, waardoor de vraag naar de medisch pedicures hoog is. Registreer je daarom na het behalen van het geaccepteerde medisch pedicure branchediploma bij het Kwaliteitsregister Pedicure (KRP).

Ben je geïnteresseerd in de opleiding medisch pedicure? Acuive heeft speciaal voor jou de branche-opleiding medisch pedicure ontwikkeld. 

Inschrijfformulier Opleidingen / Curussen

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor een van onze opleidingen of cursussen. Kies eerst je opleiding of cursus. Vul vervolgens jouw persoonlijke gegevens in. Onderaan deze pagina kun je jouw inschrijving bevestigen, waarna je jouw lesmateriaal ontvangt en wij contact zullen opnemen.

Kijk voor de opleidingsspecificaties bij de desbetreffende cursus/ opleiding of themadag.

* = verplichte velden

Selecteer jouw opleiding / cursus*

Branchediploma Pedicure Prijs ineens: € 975,-
Prijs per maand: € 107,25
(10 maanden)
Branchediploma Medisch Pedicure Prijs ineens: € 1245,-
Prijs per maand: € 136,95
(10 maanden)
Branchediploma pedicure en medisch pedicure Prijs ineens: € 2350,-
Prijs per maand: € 258,50
(10 maanden)

Vul jouw persoonlijke gegevens in

Let op: betaling per maand of in termijnen is alleen mogelijk indien dit bij de opleiding is vermeld.
Administratie- en inschrijvingskosten bedragen €75,- voor alle opleidingen en €25,- voor cursussen

Contact

Acuive opleidingen bv
Hoofdkantoor
Dijkhuizen 13
7961 AE Ruinerwold
T: 088 - 37 45 400
Praktijklessen / examenlocatie
CollegePoint
Recordweg 1
3821 AS AmersfoortT: 033 - 45 66 500

contact