Inhoud van de allround schoonheidsspecialist opleiding

De opleiding is inclusief:

 • 12 praktijkdagen.
 • Les in de mooiste praktijklocatie van Nederland in Amersfoort (Recordweg 1). De lesuren zijn tussen 09:00 en 17:00 uur op vrijdag of zaterdag.
 • Het beste studiemateriaal, inclusief gratis studieboeken.
 • Flexibele examinering.
 • Geregistreerd branchediploma.

Op de gecomprimeerde en intensieve gratis praktijklesdagen, in kleine groepen van maximaal 10 personen, doe je samen met je medestudenten alle praktijkervaring op die je nodig hebt.

Praktijk- en Beroepsgericht

Modern vakmanschap vereist meer dan alleen vakkennis. Daarom word je bij ons praktijk- en beroepsgericht opgeleid. We vinden het belangrijk dat je jezelf ook na je opleiding (financieel) kunt redden. Daar stemmen we onze lessen dan ook op af.

 

 

 

Opleidingsspecificatie allround schoonheidsspecialist

Vooropleiding Geregistreerd branchediploma schoonheidsspecialist
Aanbevolen studieduur 10 maanden*
Lesgeld € 1.595,00 in één keer** € 175,45 p/m
Inschrijfkosten € 75,00
Examinerende instantie Exuive
Theorie-examen 4
Praktijk-examens 4
Portfolio 1
Examenkosten Afhankelijk van de actuele prijzen van de examinerende instanties
Lesboeken Geen, het benodigde lesmateriaal is in de opleiding opgenomen
Stage Niet nodig

 

* De genoemde studieduur geldt bij een gemiddeld studietempo. Uiteraard kun je sneller studeren als je dat wilt en zo de cursus sneller afronden, of langzamer als dat je beter uitkomt.

** Kies je voor betaling in termijnen, dan wordt het maandbedrag met een klein bedrag administratiekosten verhoogd. Eventuele tussentijdse prijswijzigingen worden niet doorberekend.

Kosten

De kosten voor de opleiding schoonheidsspecialist zijn inclusief lesmateriaal, theorie en praktijklessen. De examenkosten vallen hier niet onder. Behalve het volgen van de praktijklessen op school moet je veel thuis oefenen om de praktijk zo goed mogelijk te leren beheersen. Daarom heb je voor deze brancheopleiding een materialenpakket nodig. Om teleurstellingen te voorkomen, wordt dat door de schoolshop van CollegePoint geleverd, tegen inkoopprijs (+BTW). Een mooie bijkomstigheid hiervan is dat je nooit teveel betaalt en meteen je investeringen kunt terugverdienen.

 

 

Examen allround schoonheidsspecialist

Alle examens worden afgenomen door Exuive, een onafhankelijke exameninstelling voor alle beroepen in de uiterlijke verzorgingsbranche. De examens worden afgenomen op de locatie van CollegePoint in Amersfoort, waar ook alle praktijklesdagen worden gevolgd. Exuive is door het ministerie van OC&W aangewezen als erkende exameninstelling. Je bent dus verzekerd van een goed branchediploma waarmee je kunt doorleren en wat internationaal wordt erkend.

Bij Exuive worden alle theorie-examens digitaal afgenomen. Daarvoor betaal je geen extra kosten. Het voordeel van dit digitale examen is dat je meteen weet of je bent geslaagd of gezakt en wat je behaalde cijfer is. Bij onverhoopt zakken bestaat er een herexamenregeling. Daardoor kun je meteen herkansen.

Ook de praktijkexamens van Exuive zijn van hoge kwaliteit. De examens, of 'Proeven van Bekwaamheid', worden afgenomen door hoog opgeleide, vriendelijke assessoren die je alle ruimte geven om te laten zien wat je kunt. Na dit examen krijg je een evaluatiegesprek waarin je meteen hoort of je geslaagd bent of gezakt en wat eventueel beter kan. Zo weet je altijd precies waar je aan toe bent en hoeft je studie geen onnodige vertraging op te lopen.

De aanvraag termijn voor een examen is vier weken. Je kunt elke tweede zaterdag van de maand een of meer theorie-examens afleggen. De praktijkexamens worden kort na de laatste praktijkles dag van een onderdeel gepland.

Vrijstellingen

Voor sommige onderdelen van de opleiding kom je in aanmerking voor vrijstelling. De examinerende instantie verleent deze vrijstelling. Als je in aanmerking denkt te komen voor één of meerdere vrijstellingen, geef je dit aan op het aanmeldingsformulier. Je dient hierbij een kopie van je diploma's en/of certificaten met cijferlijst toe te voegen op basis waarvan je denkt voor vrijstellingen in aanmerking te komen. Als jouw diploma voorkomt op de vrijstellingslijst is de aanvraag van de vrijstelling kosteloos.

 

 

MBO opleiding schoonheidsspecialist

Je kunt binnenkort bij Acuive kiezen voor een branche- of een MBO-diploma. Beide zijn erkend en waardevol. Voor wat betreft de vakinhoud zijn de branchediploma’s precies hetzelfde als de MBO-diploma’s. Ze hebben dezelfde vaktechnische eisen van het beroep zowel voor wat betreft de theorie als de praktijk en het ondernemen. 

De MBO- of crebodiploma’s hebben naast de vaktechnische onderdelen meer vakken. Dat zijn de generieke vakken zoals rekenen, Nederlandse- en Engelse taal en de leren, Loopbaan & Burgerschapverplichting (vroeger maatschappijleer). Daarnaast moet je voor een MBO-diploma stage lopen (dat heet BPV/beroepspraktijkvorming) en je moet één of meerdere keuzedelen volgen. 

Let op: de MBO opleidingen worden op dit moment nog niet aangeboden door Acuive. Mocht je toch kiezen voor een MBO opleiding, dan kun  je je het beste inschrijven bij een ROC.

Waarom zijn aanvullende examens nodig voor een MBO-diploma?

Een MBO-diploma valt onder de ‘Wet Educatie en Beroepsonderwijs’ (WEB). Die wet schrijft voor dat een MBO-opleiding niet alleen gericht is op het ontwikkelen van vakmanschap, maar ook op het kunnen meedoen in de maatschappij. En vervolgens toegang moet bieden tot een vervolgopleiding op een hoger niveau. Dit wordt de drievoudige kwalificering van het MBO genoemd: opleiden tot een beroep, opleiden tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij en doorstromen naar een hoger onderwijsniveau. Taal- en rekenvaardigheden worden gezien als basisvaardigheden die nodig zijn om aan deze drie functies te kunnen voldoen.

Toelating

De opleiding 'Allround Schoonheidsspecialist' is een middenkaderopleiding op niveau 4. De brancheopleiding is voor iedereen toegankelijk die in het bezit is van een erkend diploma schoonheidsspecialist.

Mocht je kiezen voor de MBO-opleiding Allround Schoonheidsspecialist dan gelden daarnaast nog de volgende toelatingseisen:

 • Kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo.
 • Theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo.
 • Gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo.
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.
 • Je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn nieuwe onderdelen van het MBO-diploma. Het is een verbreding of verdieping van de opleiding. Keuzedelen zijn ingevoerd door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen (OC&W) om meer ruimte te bieden voor maatwerk aan de student. Aan elke opleiding zijn meerdere keuzedelen gekoppeld waaruit een keuze gemaakt kan worden die past bij de situatie van de student.

 Beschikbare gekoppelde keuzedelen aan de MBO-opleiding Allround Schoonheidsspecialist zijn:

 • Cosmetische camouflage.
 • Hairstyling.
 • Imagestyling.
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening, niveau 4.
 • Pedicure behandeling uitvoeren.
 • Sportmassage.
 • Visagie.

Wat doet de allround schoonheidsspecialist?

De allround schoonheidsspecialist heeft in beginsel dezelfde taken als de schoonheidsspecialist. Daarnaast voert hij/zij ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de acne-huid, het toepassen van huidverbeterende- en Oosterse massages, het uitvoeren van verschillende wellnessbehandelingen en het toepassen van gespecialiseerde apparatuur. De verantwoordelijkheid in het werk ligt meer op de therapeutische kant van het beroep. Afhankelijk van de aandoening en klachten, past de allround schoonheidsspecialist verschillende technieken en materialen toe. Ook voert hij/zij omvangrijke ondernemerstaken uit.

Checklist

Als je er over denkt om de opleiding schoonheidsspecialist te volgen, bedenk dan eens of de volgende kenmerken bij jou passen:

 • Je hecht veel waarde aan uiterlijke verzorging en bent geïnteresseerd in allerlei manieren om mensen er zo goed mogelijk uit te laten zien.
 • Je vindt het leuk om je te verdiepen in de werking van het menselijk lichaam en de huid.
 • Je bent sociaal en vindt het leuk contacten te leggen en te onderhouden.
 • Je kunt zelfstandig werken en bent bereid om flink aan te pakken. 

Werkmogelijkheden

Als allround schoonheidsspecialist kun je werken bij huidtherapeuten of dermatologen, bij privéklinieken, als onderwijsinstructeur, docent of assessor (examinator).

Ben jij op zoek naar een betaalbare en flexibele opleiding schoonheidsspecialist met:

 • Een door Anbos erkend diploma, binnen 10 maanden.
 • Een goed vooruitzicht op een baan.
 • Het hoogste slagingspercentage van Nederland.
 • De beste docenten.
 • De modernste apparatuur.

 

 

Inhoud van de allround schoonheidsspecialist opleiding

De opleiding is inclusief:

 • 12 praktijkdagen.
 • Les in de mooiste praktijklocatie van Nederland in Amersfoort (Recordweg 1). De lesuren zijn tussen 09:00 en 17:00 uur op vrijdag of zaterdag.
 • Het beste studiemateriaal, inclusief gratis studieboeken.
 • Flexibele examinering.
 • Geregistreerd branchediploma.

Op de gecomprimeerde en intensieve gratis praktijklesdagen, in kleine groepen van maximaal 10 personen, doe je samen met je medestudenten alle praktijkervaring op die je nodig hebt.

Praktijk- en Beroepsgericht

Modern vakmanschap vereist meer dan alleen vakkennis. Daarom word je bij ons praktijk- en beroepsgericht opgeleid. We vinden het belangrijk dat je jezelf ook na je opleiding (financieel) kunt redden. Daar stemmen we onze lessen dan ook op af.

 

 

 

Opleidingsspecificatie allround schoonheidsspecialist

Vooropleiding Geregistreerd branchediploma schoonheidsspecialist
Aanbevolen studieduur 10 maanden*
Lesgeld € 1.595,00 in één keer** € 175,45 p/m
Inschrijfkosten € 75,00
Examinerende instantie Exuive
Theorie-examen 4
Praktijk-examens 4
Portfolio 1
Examenkosten Afhankelijk van de actuele prijzen van de examinerende instanties
Lesboeken Geen, het benodigde lesmateriaal is in de opleiding opgenomen
Stage Niet nodig

 

* De genoemde studieduur geldt bij een gemiddeld studietempo. Uiteraard kun je sneller studeren als je dat wilt en zo de cursus sneller afronden, of langzamer als dat je beter uitkomt.

** Kies je voor betaling in termijnen, dan wordt het maandbedrag met een klein bedrag administratiekosten verhoogd. Eventuele tussentijdse prijswijzigingen worden niet doorberekend.

Kosten

De kosten voor de opleiding schoonheidsspecialist zijn inclusief lesmateriaal, theorie en praktijklessen. De examenkosten vallen hier niet onder. Behalve het volgen van de praktijklessen op school moet je veel thuis oefenen om de praktijk zo goed mogelijk te leren beheersen. Daarom heb je voor deze brancheopleiding een materialenpakket nodig. Om teleurstellingen te voorkomen, wordt dat door de schoolshop van CollegePoint geleverd, tegen inkoopprijs (+BTW). Een mooie bijkomstigheid hiervan is dat je nooit teveel betaalt en meteen je investeringen kunt terugverdienen.

 

 

Examen allround schoonheidsspecialist

Alle examens worden afgenomen door Exuive, een onafhankelijke exameninstelling voor alle beroepen in de uiterlijke verzorgingsbranche. De examens worden afgenomen op de locatie van CollegePoint in Amersfoort, waar ook alle praktijklesdagen worden gevolgd. Exuive is door het ministerie van OC&W aangewezen als erkende exameninstelling. Je bent dus verzekerd van een goed branchediploma waarmee je kunt doorleren en wat internationaal wordt erkend.

Bij Exuive worden alle theorie-examens digitaal afgenomen. Daarvoor betaal je geen extra kosten. Het voordeel van dit digitale examen is dat je meteen weet of je bent geslaagd of gezakt en wat je behaalde cijfer is. Bij onverhoopt zakken bestaat er een herexamenregeling. Daardoor kun je meteen herkansen.

Ook de praktijkexamens van Exuive zijn van hoge kwaliteit. De examens, of 'Proeven van Bekwaamheid', worden afgenomen door hoog opgeleide, vriendelijke assessoren die je alle ruimte geven om te laten zien wat je kunt. Na dit examen krijg je een evaluatiegesprek waarin je meteen hoort of je geslaagd bent of gezakt en wat eventueel beter kan. Zo weet je altijd precies waar je aan toe bent en hoeft je studie geen onnodige vertraging op te lopen.

De aanvraag termijn voor een examen is vier weken. Je kunt elke tweede zaterdag van de maand een of meer theorie-examens afleggen. De praktijkexamens worden kort na de laatste praktijkles dag van een onderdeel gepland.

Vrijstellingen

Voor sommige onderdelen van de opleiding kom je in aanmerking voor vrijstelling. De examinerende instantie verleent deze vrijstelling. Als je in aanmerking denkt te komen voor één of meerdere vrijstellingen, geef je dit aan op het aanmeldingsformulier. Je dient hierbij een kopie van je diploma's en/of certificaten met cijferlijst toe te voegen op basis waarvan je denkt voor vrijstellingen in aanmerking te komen. Als jouw diploma voorkomt op de vrijstellingslijst is de aanvraag van de vrijstelling kosteloos.

 

 

MBO opleiding schoonheidsspecialist

Je kunt binnenkort bij Acuive kiezen voor een branche- of een MBO-diploma. Beide zijn erkend en waardevol. Voor wat betreft de vakinhoud zijn de branchediploma’s precies hetzelfde als de MBO-diploma’s. Ze hebben dezelfde vaktechnische eisen van het beroep zowel voor wat betreft de theorie als de praktijk en het ondernemen. 

De MBO- of crebodiploma’s hebben naast de vaktechnische onderdelen meer vakken. Dat zijn de generieke vakken zoals rekenen, Nederlandse- en Engelse taal en de leren, Loopbaan & Burgerschapverplichting (vroeger maatschappijleer). Daarnaast moet je voor een MBO-diploma stage lopen (dat heet BPV/beroepspraktijkvorming) en je moet één of meerdere keuzedelen volgen. 

Let op: de MBO opleidingen worden op dit moment nog niet aangeboden door Acuive. Mocht je toch kiezen voor een MBO opleiding, dan kun  je je het beste inschrijven bij een ROC.

Waarom zijn aanvullende examens nodig voor een MBO-diploma?

Een MBO-diploma valt onder de ‘Wet Educatie en Beroepsonderwijs’ (WEB). Die wet schrijft voor dat een MBO-opleiding niet alleen gericht is op het ontwikkelen van vakmanschap, maar ook op het kunnen meedoen in de maatschappij. En vervolgens toegang moet bieden tot een vervolgopleiding op een hoger niveau. Dit wordt de drievoudige kwalificering van het MBO genoemd: opleiden tot een beroep, opleiden tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij en doorstromen naar een hoger onderwijsniveau. Taal- en rekenvaardigheden worden gezien als basisvaardigheden die nodig zijn om aan deze drie functies te kunnen voldoen.

Toelating

De opleiding 'Allround Schoonheidsspecialist' is een middenkaderopleiding op niveau 4. De brancheopleiding is voor iedereen toegankelijk die in het bezit is van een erkend diploma schoonheidsspecialist.

Mocht je kiezen voor de MBO-opleiding Allround Schoonheidsspecialist dan gelden daarnaast nog de volgende toelatingseisen:

 • Kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo.
 • Theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo.
 • Gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo.
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.
 • Je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn nieuwe onderdelen van het MBO-diploma. Het is een verbreding of verdieping van de opleiding. Keuzedelen zijn ingevoerd door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen (OC&W) om meer ruimte te bieden voor maatwerk aan de student. Aan elke opleiding zijn meerdere keuzedelen gekoppeld waaruit een keuze gemaakt kan worden die past bij de situatie van de student.

 Beschikbare gekoppelde keuzedelen aan de MBO-opleiding Allround Schoonheidsspecialist zijn:

 • Cosmetische camouflage.
 • Hairstyling.
 • Imagestyling.
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening, niveau 4.
 • Pedicure behandeling uitvoeren.
 • Sportmassage.
 • Visagie.

Inschrijfformulier Opleidingen / Curussen

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor een van onze opleidingen of cursussen. Kies eerst je opleiding of cursus. Vul vervolgens jouw persoonlijke gegevens in. Onderaan deze pagina kun je jouw inschrijving bevestigen, waarna je jouw lesmateriaal ontvangt en wij contact zullen opnemen.

Kijk voor de opleidingsspecificaties bij de desbetreffende cursus/ opleiding of themadag.

* = verplichte velden

Selecteer jouw opleiding / cursus*

Branchediploma Allround Schoonheidsspecialist Prijs ineens: € 1595,-
Prijs per maand: € 175,45
(10 maanden)

Vul jouw persoonlijke gegevens in

Let op: betaling per maand of in termijnen is alleen mogelijk indien dit bij de opleiding is vermeld.
Administratie- en inschrijvingskosten bedragen €75,- voor alle opleidingen en €25,- voor cursussen

Contact

Acuive opleidingen bv
Hoofdkantoor
Dijkhuizen 13
7961 AE Ruinerwold
T: 088 - 37 45 400
Praktijklessen / examenlocatie
CollegePoint
Recordweg 1
3821 AS AmersfoortT: 033 - 45 66 500

contact