Het beroep

De vervolgopleiding tot Allround Kapper richt zich op alle professionele aspecten van het kappersvak. In deze opleiding komt uitgebreide kleurenleer aan bod, zelfstandig complexe kleuringen uitvoeren, ontkleuren, coupe soleil maken, watergolven met slagleggen, gevorderde knip- en snijtechnieken toepassen, lang haar behandelen, vlechten en opsteken. Je geeft advies over wat het best bij de klant past en over de behandeling van (eventuele) haarproblemen. Daarnaast verkoop je haarverzorgingsproducten.

Werkmogelijkheden

Met je Vakdiploma Allround Kapper op zak kun je aan de slag als bedrijfsleider in een kapsalon, als zelfstandig ondernemer of filiaalhouder. Je hebt een toegevoegde waarde voor het team in de kapsalon en kan aan iedere haarwens van de klant voldoen. De Allround Kappersopleiding sluit naadloos aan op de Vakopleiding Basis Kapper.

Neem hiervoor contact op met de persoonlijke coach die elke cursist bij Acuive heeft.

Praktijk- en Beroepsgericht

Modern vakmanschap vereist meer dan alleen vakkennis. Daarom word je bij ons praktijk- en beroepsgericht opgeleid. Op die manier krijg je extra bagage mee, namelijk: …’Het vermogen om in iedere situatie de ideale combinatie van kennis, vaardigheden en houding toe te passen’… Op de gecomprimeerde en intensieve gratis praktijklesdagen doe je samen met je medestudenten alle praktijkervaring op die je nodig hebt om een succesvolle Allround Kapper te worden.

Branche of MBO (crebo)? Let op: MBO-opleidingen worden op dit moment nog niet aangeboden door Acuive!

Je kunt op dit moment bij Acuive alleen kiezen voor een branchediploma en nog niet voor een MBO-diploma. Acuive is volop bezig met het verzorgen van de aanvraag voor de officiële crebo's. Als de erkenningen er zijn kun je bij ons ook terecht voor een MBO-opleiding. Wat is het verschil tussen beide soorten opleidingen?

Beiden zijn erkend en waardevol. Voor wat betreft de vakinhoud zijn de branchediploma’s zijn precies hetzelfde als de MBO-diploma’s. Ze hebben dezelfde vaktechnische eisen van het beroep zowel voor wat betreft de theorie als de praktijk. De MBO- of crebodiploma’s hebben naast de vaktechnische onderdelen nog meer vakken. Dat zijn de generieke vakken zoals rekenen, Nederlandse taal en de Leren & Burgerschapverplichting (vroeger maatschappijleer). Daarnaast moet je voor een MBO-diploma ook stage lopen (dat heet BPV/beroepspraktijkvorming) en je moet een of meerdere Keuzedelen volgen.

Voor een branche opleiding kun je uitstekend terecht bij Acuive. Wil je toch liever een MBO-opleiding volgen, dan kun je je inschrijven op een ROC.

 

Waarom zijn aanvullende examens nodig voor een MBO-diploma?

Een Mbo-diploma valt onder de ‘Wet Educatie en Beroepsonderwijs’ (WEB). Die wet schrijft voor dat een MBO-opleiding niet alleen gericht is op het ontwikkelen van vakmanschap, maar ook op het kunnen meedoen in de maatschappij. Verder biedt het diploma toegang tot een vervolgopleiding op een hoger niveau. Dit wordt de drievoudige kwalificering van het MBO genoemd (opleiden tot een beroep, opleiden tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij en doorstroom naar een hoger onderwijsniveau mogelijk maken. Taal- en rekenvaardigheden worden gezien als basisvaardigheden die nodig zijn om aan deze drie functies te kunnen voldoen.

Toelating

De opleiding Allround Kapper is een vakopleiding op niveau 3. De branche-opleiding is voor iedereen toegankelijk die in het bezit is van een erkend diploma kapper.

Mocht je kiezen voor een MBO-opleiding Allround Kapper dan gelden daarnaast nog de volgende toelatingseisen:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Keuzedelen

Zoals je eerder hebt kunnen lezen is het bij een MBO-opleiding wettelijk verplicht om een of meer keuzedelen te volgen. 

Als je een MBO-opleiding start na 1 augustus 2016 geldt dat je een of meerdere keuzedelen moet doorlopen. Keuzedelen zijn nieuwe onderdelen van het MBO-diploma. Het is een verbreding of verdieping van de opleiding. Keuzedelen zijn ingevoerd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) om meer ruimte te bieden voor maatwerk voor de student. Aan elke opleiding zijn meerdere keuzedelen gekoppeld waaruit een keuze gemaakt kan worden die past bij de situatie van de student.

De op dit moment beschikbare gekoppelde keuzedelen aan de MBO-opleiding Allround Kapper zijn:

 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening, niveau 3
 • Barbier
 • Imagestyling
 • Nagelstyling
 • Visagie

Examens

Alle examens, behalve de centrale examens rekenen en talen, worden afgenomen door Exuive. Dat is een onafhankelijke exameninstelling voor beroepen in de uiterlijke verzorgingsbranche. De examens worden afgenomen op de locatie van CollegePoint in Amersfoort, waar ook alle praktijklesdagen worden gevolgd. Exuive is ook door het ministerie van OC&W aangewezen als erkende exameninstelling. Je bent dus verzekerd van een goed diploma waarmee je kunt doorleren en wat internationaal wordt erkend.

Bij Exuive worden de theorie-examens altijd digitaal afgenomen. Het voordeel van dit digitale examen is dat je meteen weet of je geslaagd of gezakt bent en wat het behaalde cijfer is. Bij onverhoopt zakken bestaat er een herexamenregeling. Daardoor kun je meteen herkansen. 

Ook de praktijkexamens van Exuive zijn van hoge kwaliteit. Het examen wordt afgenomen door hoog opgeleide, vriendelijke assessoren die je alle ruimte geven om te laten zien wat je kunt. Na dit examen krijg je een evaluatiegesprek waarin je meteen hoort of je geslaagd bent of gezakt en wat eventueel beter kan. Zo weet je altijd precies waar je aan toe bent en hoeft je studie geen onnodige vertraging op te lopen.

De aanvraag termijn voor een examen is vier weken. Je kunt elke tweede zaterdag van de maand een of meer theorie examens afleggen. De praktijkexamens worden kort na de laatste praktijklesdag van een onderdeel gepland.

Eisen (Branche) diploma Allround Kapper:

Theorie toetsen                 

 •  Kleuren
 •  Knippen/snijden
 •  Omvormen, tijdelijk en blijvend

 Techniek toetsen                                

 •  Kleuren
 •  Watergolven, niveau 3
 •  Vlechten en opsteken

 

Praktijk toetsen                 

 • Proeve van bekwaamheid heer, niveau 3

 

Extra examen eisen MBO-diploma Allround Kapper, niveau 3

Nederlands

 • Centraal examen:
  lees- en luistervaardigheden

 • Schoolexamens:
  spreken
  gesprekken voeren
  schrijven

Rekenen

 • Centraal examen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden

Beroeps praktijkvorming

 • bewijsstukken BPV

Loopbaan en burgerschap

 • bewijsstukken inspanningsverplichting

Keuzedelen

Theorie- en praktijkexamens voor de keuzedelen.

Vooropleiding

Om examens af te kunnen leggen voor de opleiding Allround Kapper dien je in het bezit te zijn van een erkend diploma 'Kapper'. Verder is een VMBO denk- en werkniveau en een goede beheersing van de Nederlandse taal wel gewenst.

Voor een MBO opleiding heb je minimaal een VMBO-diploma (kaderberoepsgericht) nodig.

Soms kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van examen. Neem daarover contact op met een van de medewerkers van Acuive.

Acuive is aangesloten bij CRKBO en wordt jaarlijks door hen geaccrediteerd. Daarom zijn onze opleidingen vrijgesteld van BTW. Dat scheelt je veel geld!

Let op: de onderstaande kostenopgaven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen door derden.

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn inclusief de lesmap en de boeken, de huiswerkbegeleiding bij de theorielessen, de zeven praktijklesdagen en de ondersteuning door je persoonlijke coach.

De examenkosten vallen hier niet onder. Behalve het volgen van de praktijklessen op school moet je veel thuis oefenen om ook de praktijk zo goed mogelijk te leren beheersen. Daarom heb je voor deze opleiding een materiaalpakket nodig. Om teleurstellingen te voorkomen, wordt dat door de school geleverd. Een mooie bijkomstigheid hiervan is dat je meteen je investeringen kunt terugverdienen.

 Onze opleidingen zijn vrijgesteld van btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen door derden.

Kosten branchediploma

Inschrijfgeld €   75,00
Studiegeld* € 995,00
Boeken/studiemap/opdrachtenmagazine    gratis
Examenkosten theorie examen p.st. €   87,50
Examenkosten techniek examen p.st. € 147,50
Examenkosten proeve van bekwaamheid p.st.  € 247,50
Materiaalpakket Professioneel werkpakket** € 750,00


* Mogelijkheid tot betaling van studiegeld in maandelijkse termijnen door middel van automatische incasso. Let op: geld lenen kost geld. Daarom brengen ook wij hiervoor kosten in rekening.

** De materiaalpakketten bestaan uit materialen en producten en zijn zorgvuldig samengesteld op basis van onze praktijk- en examenervaringen. Omdat wij garanderen dat onze opleidingen van kwalitatief hoogwaardig niveau zijn, is het afnemen van materiaalpakketten verplicht.

Allround Kappersopleiding:

Ben je al in het bezit van het diploma Basis- of Junior Kapper, en wil je binnen korte tijd door kunnen groeien naar Allround Kapper? Om daarmee nieuwe doelgroepen te kunnen aanboren en gespecialiseerde behandelingen uit te kunnen voeren? Zonder stage te lopen en prettig te kunnen leren op de plaats van jouw keuze en in je eigen tijd? Dat is nu mogelijk! Speciaal voor jou heeft Acuive BV de Vakopleiding Allround Kapper ontwikkeld. Schrijf je nu in en begin meteen!

Het beroep

De vervolgopleiding tot Allround Kapper richt zich op alle professionele aspecten van het kappersvak. In deze opleiding komt uitgebreide kleurenleer aan bod, zelfstandig complexe kleuringen uitvoeren, ontkleuren, coupe soleil maken, watergolven met slagleggen, gevorderde knip- en snijtechnieken toepassen, lang haar behandelen, vlechten en opsteken. Je geeft advies over wat het best bij de klant past en over de behandeling van (eventuele) haarproblemen. Daarnaast verkoop je haarverzorgingsproducten.

Werkmogelijkheden

Met je Vakdiploma Allround Kapper op zak kun je aan de slag als bedrijfsleider in een kapsalon, als zelfstandig ondernemer of filiaalhouder. Je hebt een toegevoegde waarde voor het team in de kapsalon en kan aan iedere haarwens van de klant voldoen. De Allround Kappersopleiding sluit naadloos aan op de Vakopleiding Basis Kapper.

Neem hiervoor contact op met de persoonlijke coach die elke cursist bij Acuive heeft.

Praktijk- en Beroepsgericht

Modern vakmanschap vereist meer dan alleen vakkennis. Daarom word je bij ons praktijk- en beroepsgericht opgeleid. Op die manier krijg je extra bagage mee, namelijk: …’Het vermogen om in iedere situatie de ideale combinatie van kennis, vaardigheden en houding toe te passen’… Op de gecomprimeerde en intensieve gratis praktijklesdagen doe je samen met je medestudenten alle praktijkervaring op die je nodig hebt om een succesvolle Allround Kapper te worden.

Branche of MBO (crebo)? Let op: MBO-opleidingen worden op dit moment nog niet aangeboden door Acuive!

Je kunt op dit moment bij Acuive alleen kiezen voor een branchediploma en nog niet voor een MBO-diploma. Acuive is volop bezig met het verzorgen van de aanvraag voor de officiële crebo's. Als de erkenningen er zijn kun je bij ons ook terecht voor een MBO-opleiding. Wat is het verschil tussen beide soorten opleidingen?

Beiden zijn erkend en waardevol. Voor wat betreft de vakinhoud zijn de branchediploma’s zijn precies hetzelfde als de MBO-diploma’s. Ze hebben dezelfde vaktechnische eisen van het beroep zowel voor wat betreft de theorie als de praktijk. De MBO- of crebodiploma’s hebben naast de vaktechnische onderdelen nog meer vakken. Dat zijn de generieke vakken zoals rekenen, Nederlandse taal en de Leren & Burgerschapverplichting (vroeger maatschappijleer). Daarnaast moet je voor een MBO-diploma ook stage lopen (dat heet BPV/beroepspraktijkvorming) en je moet een of meerdere Keuzedelen volgen.

Voor een branche opleiding kun je uitstekend terecht bij Acuive. Wil je toch liever een MBO-opleiding volgen, dan kun je je inschrijven op een ROC.

 

Waarom zijn aanvullende examens nodig voor een MBO-diploma?

Een Mbo-diploma valt onder de ‘Wet Educatie en Beroepsonderwijs’ (WEB). Die wet schrijft voor dat een MBO-opleiding niet alleen gericht is op het ontwikkelen van vakmanschap, maar ook op het kunnen meedoen in de maatschappij. Verder biedt het diploma toegang tot een vervolgopleiding op een hoger niveau. Dit wordt de drievoudige kwalificering van het MBO genoemd (opleiden tot een beroep, opleiden tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij en doorstroom naar een hoger onderwijsniveau mogelijk maken. Taal- en rekenvaardigheden worden gezien als basisvaardigheden die nodig zijn om aan deze drie functies te kunnen voldoen.

Toelating

De opleiding Allround Kapper is een vakopleiding op niveau 3. De branche-opleiding is voor iedereen toegankelijk die in het bezit is van een erkend diploma kapper.

Mocht je kiezen voor een MBO-opleiding Allround Kapper dan gelden daarnaast nog de volgende toelatingseisen:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Keuzedelen

Zoals je eerder hebt kunnen lezen is het bij een MBO-opleiding wettelijk verplicht om een of meer keuzedelen te volgen. 

Als je een MBO-opleiding start na 1 augustus 2016 geldt dat je een of meerdere keuzedelen moet doorlopen. Keuzedelen zijn nieuwe onderdelen van het MBO-diploma. Het is een verbreding of verdieping van de opleiding. Keuzedelen zijn ingevoerd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) om meer ruimte te bieden voor maatwerk voor de student. Aan elke opleiding zijn meerdere keuzedelen gekoppeld waaruit een keuze gemaakt kan worden die past bij de situatie van de student.

De op dit moment beschikbare gekoppelde keuzedelen aan de MBO-opleiding Allround Kapper zijn:

 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening, niveau 3
 • Barbier
 • Imagestyling
 • Nagelstyling
 • Visagie

Examens

Alle examens, behalve de centrale examens rekenen en talen, worden afgenomen door Exuive. Dat is een onafhankelijke exameninstelling voor beroepen in de uiterlijke verzorgingsbranche. De examens worden afgenomen op de locatie van CollegePoint in Amersfoort, waar ook alle praktijklesdagen worden gevolgd. Exuive is ook door het ministerie van OC&W aangewezen als erkende exameninstelling. Je bent dus verzekerd van een goed diploma waarmee je kunt doorleren en wat internationaal wordt erkend.

Bij Exuive worden de theorie-examens altijd digitaal afgenomen. Het voordeel van dit digitale examen is dat je meteen weet of je geslaagd of gezakt bent en wat het behaalde cijfer is. Bij onverhoopt zakken bestaat er een herexamenregeling. Daardoor kun je meteen herkansen. 

Ook de praktijkexamens van Exuive zijn van hoge kwaliteit. Het examen wordt afgenomen door hoog opgeleide, vriendelijke assessoren die je alle ruimte geven om te laten zien wat je kunt. Na dit examen krijg je een evaluatiegesprek waarin je meteen hoort of je geslaagd bent of gezakt en wat eventueel beter kan. Zo weet je altijd precies waar je aan toe bent en hoeft je studie geen onnodige vertraging op te lopen.

De aanvraag termijn voor een examen is vier weken. Je kunt elke tweede zaterdag van de maand een of meer theorie examens afleggen. De praktijkexamens worden kort na de laatste praktijklesdag van een onderdeel gepland.

Eisen (Branche) diploma Allround Kapper:

Theorie toetsen                 

 •  Kleuren
 •  Knippen/snijden
 •  Omvormen, tijdelijk en blijvend

 Techniek toetsen                                

 •  Kleuren
 •  Watergolven, niveau 3
 •  Vlechten en opsteken

 

Praktijk toetsen                 

 • Proeve van bekwaamheid heer, niveau 3

 

Extra examen eisen MBO-diploma Allround Kapper, niveau 3

Nederlands

 • Centraal examen:
  lees- en luistervaardigheden

 • Schoolexamens:
  spreken
  gesprekken voeren
  schrijven

Rekenen

 • Centraal examen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden

Beroeps praktijkvorming

 • bewijsstukken BPV

Loopbaan en burgerschap

 • bewijsstukken inspanningsverplichting

Keuzedelen

Theorie- en praktijkexamens voor de keuzedelen.

Vooropleiding

Om examens af te kunnen leggen voor de opleiding Allround Kapper dien je in het bezit te zijn van een erkend diploma 'Kapper'. Verder is een VMBO denk- en werkniveau en een goede beheersing van de Nederlandse taal wel gewenst.

Voor een MBO opleiding heb je minimaal een VMBO-diploma (kaderberoepsgericht) nodig.

Soms kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van examen. Neem daarover contact op met een van de medewerkers van Acuive.

Acuive is aangesloten bij CRKBO en wordt jaarlijks door hen geaccrediteerd. Daarom zijn onze opleidingen vrijgesteld van BTW. Dat scheelt je veel geld!

Let op: de onderstaande kostenopgaven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen door derden.

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn inclusief de lesmap en de boeken, de huiswerkbegeleiding bij de theorielessen, de zeven praktijklesdagen en de ondersteuning door je persoonlijke coach.

De examenkosten vallen hier niet onder. Behalve het volgen van de praktijklessen op school moet je veel thuis oefenen om ook de praktijk zo goed mogelijk te leren beheersen. Daarom heb je voor deze opleiding een materiaalpakket nodig. Om teleurstellingen te voorkomen, wordt dat door de school geleverd. Een mooie bijkomstigheid hiervan is dat je meteen je investeringen kunt terugverdienen.

 Onze opleidingen zijn vrijgesteld van btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen door derden.

Kosten branchediploma

Inschrijfgeld €   75,00
Studiegeld* € 995,00
Boeken/studiemap/opdrachtenmagazine    gratis
Examenkosten theorie examen p.st. €   87,50
Examenkosten techniek examen p.st. € 147,50
Examenkosten proeve van bekwaamheid p.st.  € 247,50
Materiaalpakket Professioneel werkpakket** € 750,00


* Mogelijkheid tot betaling van studiegeld in maandelijkse termijnen door middel van automatische incasso. Let op: geld lenen kost geld. Daarom brengen ook wij hiervoor kosten in rekening.

** De materiaalpakketten bestaan uit materialen en producten en zijn zorgvuldig samengesteld op basis van onze praktijk- en examenervaringen. Omdat wij garanderen dat onze opleidingen van kwalitatief hoogwaardig niveau zijn, is het afnemen van materiaalpakketten verplicht.

Inschrijfformulier Opleidingen / Curussen

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor een van onze opleidingen of cursussen. Kies eerst je opleiding of cursus. Vul vervolgens jouw persoonlijke gegevens in. Onderaan deze pagina kun je jouw inschrijving bevestigen, waarna je jouw lesmateriaal ontvangt en wij contact zullen opnemen.

Kijk voor de opleidingsspecificaties bij de desbetreffende cursus/ opleiding of themadag.

* = verplichte velden

Selecteer jouw opleiding / cursus*

Vul jouw persoonlijke gegevens in

Let op: betaling per maand of in termijnen is alleen mogelijk indien dit bij de opleiding is vermeld.
Administratie- en inschrijvingskosten bedragen €75,- voor alle opleidingen en €25,- voor cursussen