We gebruiken Cookies om functies voor social media te bieden of om website verkeer te analyseren.
Privacyverklaring
 • Opleiding medisch pedicure
 • Inhoud
 • Opleidingsspecificatie
 • Examen
 • MBO-opleiding medisch pedicure

Waarom een opleiding medisch pedicure?

Heb jij de opleiding pedicure gevolgd en wil je doorleren voor medisch pedicure? Dan moet je natuurlijk wel weten wat het vak inhoudt en hoe het zich onderscheid van de opleiding pedicure. Daarnaast wil je natuurlijk weten wat de arbeidskansen zijn op de markt. 

Wat doet een medisch pedicure?

De medisch pedicure heeft in beginsel dezelfde taken als de pedicure. Daarnaast voert hij/zij specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de risicovoet en het toepassen van specialistische technieken. Je begeeft je hierbij meer op het medische vlak. Afhankelijk van de aandoening en pijnklachten gebruikt de medisch pedicure verschillende technieken en materialen. Ook voert de medisch pedicure omvangrijke ondernemerstaken uit. 

Na het afronden van de opleiding medisch pedicure kun jij je klanten nog meer bieden en worden sommige behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Daarom volg jij een opleiding medisch pedicure!

Checklist

Spreekt bovenstaande informatie je aan? Dan is medisch pedicure het perfecte beroep voor jou. Om er helemaal zeker van te zijn, hebben wij nog een korte checklist van kenmerken gemaakt die bij een medisch pedicure passen.

 • Je vindt gezondheid en hygiëne erg belangrijk.
 • Je hebt belangstelling voor de nieuwste methoden en technieken om voetproblemen zo goed mogelijk te verhelpen.
 • Je houdt ervan om met mensen om te gaan en ze te helpen met hun fysieke problemen.
 • Je bent bereid hard te werken en kunt dit zelfstandig.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.
 • Je hebt een dienstverlenende instelling, maar verliest het bedrijfsbelang niet uit het oog.
 • Je bent punctueel en houdt ervan om gestructureerd te werken.
 • Je signaleert kansen en bent in staat producten te verkopen.

Werkmogelijkheden

Er zijn volop werkmogelijkheden voor de medisch pedicure. Zo kun je werken:

 • In diabetische voetenteams
 • In poliklinieken
 • Bij podotherapeuten
 • Als onderwijsinstructeur

Daarnaast kun je je werkzaamheden uitbreiden met de aanvullende en specialistische behandelingen die je beheerst en het verdiepen en verbreden van jouw ondernemerschap. 

Waarom een opleiding medische pedicure bij Acuive?

 • Jij leert voor een door ProVoet geaccepteerd branchediploma.
 • Jij volgt een persoonlijk studietraject en studeert dan ook in eigen tempo.
 • Jij hebt de beschikking over een opleidingscoach en adviseur.
 • Jij krijgt les bij de opleider met het hoogste slagingspercentage van Nederland.
 • Jij krijgt les van hooggekwalificeerde docenten.
 • Jij maakt gebruik van de modernste apparatuur.
 • Jij volgt de praktijklesdagen in het mooiste lesgebouw van Nederland.

 

 

Inhoud opleiding medisch pedicure

Tijdens onze opleiding medisch pedicure krijg je alle kennis en vaardigheden die je later nodig hebt in je beroep en méér. De opleiding medisch pedicure bestaat uit de volgende kerntaken:

 • Uitvoeren van een voetonderzoek en opstellen van een behandelplan.
 • Uitvoeren van een specialistische voetbehandeling van de risicovoet.
 • Toepassen van specialistische technieken en een voetbehandeling.
 • Adviseren over en verkopen van voetverzorgende producten en diensten.
 • Vestigen als manager van een medische pedicure praktijk en uitvoeren van ondernemersactiviteiten.

Kies je eigen studiewijze

Bij Acuive kun je op verschillende manieren de opleiding medisch pedicure volgen. Je kunt ervoor kiezen om veel zelf te doen of juist veel klassikale lessen te volgen. Studeer je het liefste zelfstandig, in het tempo dat jij prettig vindt? Kies dan voor de flexibele variant. Je volgt enkele klassikale praktijklesdagen op een moment dat het jou uitkomt. Wil je liever vaste contact momenten en meer klassikale bijeenkomsten? Dan kies je voor een klassikale variant. Wil je extra voordelig uit zijn, dan kies je voor de basic variant. Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Basic € 895,-
 • Flexibel € 1.295,-
 • Flexibel klassikaal € 1.795,-

Met ons persoonlijk studie advies ben jij verzekerd van de opleiding medisch pedicure die bij jou past! Wil je meer informatie over deze studiewijzen, inclusief de kosten, neem dan gerust contact met ons op, of bezoek één van onze open dagen. Je bent van harte welkom!

Praktijk- en beroepsgericht onderwijs

Modern vakmanschap vereist meer dan alleen vakkennis. Daarom word je bij ons praktijk- en beroepsgericht opgeleid. We vinden het belangrijk dat je jezelf ook na je opleiding (financieel) kunt redden. Daar stemmen we onze lessen van de opleiding medisch pedicure dan ook op af. 

Medisch pedicure sport

Goed nieuws! Binnenkort start Acuive met de specialisatie medisch pedicure sport. Meer informatie volgt binnenkort op onze website. Informatie aanvragen kan al via: info@acuive.nl. Al eerder schreven we een nieuwsbericht over deze mooie ontwikkeling.

Open dag

Kom langs op één van onze open dagen en ervaar de sfeer van onze opleiding. Op de eerste zaterdag van elke maand bieden wij geïnteresseerden de kans om langs te komen en kennis te maken met medewerkers en docenten. Ook kun je onze praktijkruimte bekijken en is er gelegenheid om vragen te stellen. Hou onze agenda in de gaten en kom langs op onze volgende open dag.

Over Acuive

Bij Acuive werken hooggekwalificeerde docenten die jou helpen bij het behalen van een erkend diploma. Je stelt zelf jouw studietraject van jouw opleiding medisch pedicure samen en kunt dit aanpassen aan een tempo dat voor jou prettig is. Het diploma dat je haalt is erkend door een externe exameninstellingen voor de Uiterlijke Verzorginsgbranche en geeft je hierdoor de mogelijkheid om bijvoorbeeld in het buitenland te werken. Elk jaar weer hebben wij hoge slagingspercentages, waardoor jij zo min mogelijk geld kwijt bent aan examenkosten. De praktijklesdagen worden gegeven bij CollegePoint in Amersfoort, het mooiste lesgebouw van Nederland.

 

 

Opleidingsspecificatie brancheopleiding medisch pedicure

Vooropleiding Geaccepteerd diploma pedicure.
Aanbevolen studieduur 5 tot ... maanden*
Lesgeld vanaf € 895,-
Inschrijfkosten € 75,-
Examinerende instantie Exuive 
Theorie-examens 3
Casusexamens 2
Praktijkexamens 2
Portfolio ondernemen 1
Examenkosten Afhankelijk van de actuele prijzen van de examinerende instantie
Studieboeken Geen, het benodigde lesmateriaal is in de pedicure opleiding opgenomen
Stage Niet nodig.

 

* De genoemde studieduur geldt bij een gemiddeld studietempo. Uiteraard kun je sneller studeren en zo de cursus vlugger afronden, of langzamer, als je dat wenst.

** Kies je voor betaling in termijnen, dan worden de kosten met 15% (deelbetalingskosten) verhoogd! Eventuele tussentijdse prijswijzigingen worden niet doorberekend.

Kosten

De kosten voor de opleiding medisch pedicure zijn inclusief studieboeken of -readers, (studie-) en praktijklesdagen. De examen- en materiaalkosten vallen hier niet onder. Behalve het volgen van de praktijklesdagen op school moet je veel thuis oefenen om ook de praktijk zo goed mogelijk te leren beheersen. Daarom heb je voor deze opleiding medisch pedicure een materiaalpakket nodig. Om teleurstellingen te voorkomen, wordt dat door de school geleverd. Een mooie bijkomstigheid hiervan is dat je meteen je investeringen kunt terugverdienen.

Onze opleiding medisch pedicure is vrijgesteld van BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen door derden.

 

 

Examen brancheopleiding medisch pedicure

Alle examens, behalve de centrale MBO-examens rekenen en talen, worden afgenomen door Exuive, een onafhankelijke exameninstelling voor alle beroepen in de Uiterlijke Verzorgingsbranche. De examens worden afgenomen op de locatie van CollegePoint in Amersfoort, waar ook alle praktijklesdagen worden gevolgd. Exuive is door het ministerie van OC&W aangewezen als erkende exameninstelling. Je bent dus verzekerd van een branchediploma, waarmee je kunt doorleren en wat internationaal wordt geaccepteerd.

Bij Exuive worden alle theorie-examens digitaal afgenomen. Daarvoor betaal je geen extra kosten. Het voordeel van dit digitale examen is dat je meteen weet of je bent geslaagd of gezakt en wat je behaalde cijfer is. Bij onverhoopt zakken bestaat er een herexamenregeling. Daardoor kun je meteen herkansen.

Ook de praktijkexamens van Exuive zijn van hoge kwaliteit. De examens, of 'Proeven van Bekwaamheid', worden afgenomen door hoog opgeleide, vriendelijke assessoren die je alle ruimte geven om te laten zien wat je kunt. Na dit examen krijg je een evaluatiegesprek waarin je meteen hoort of je geslaagd bent of gezakt en wat eventueel beter kan. Zo weet je altijd precies waar je aan toe bent en hoeft je studie geen onnodige vertraging op te lopen.

Je kunt iedere tweede zaterdag van de maand, of twee weken later op dinsdagmiddag, één of meer theorie-examens afleggen. De praktijkexamens vinden iedere maand plaats. Alle examendata zijn vastgelegd. Een examen moet uiterlijk vier weken voor het examen zijn aangevraagd met een inschrijfformulier.

Vrijstellingen

Voor sommige onderdelen van de pedicure opleiding kom je in aanmerking voor vrijstelling. De examinerende instantie verleent deze vrijstelling. Als je in aanmerking denkt te komen voor één of meerdere vrijstellingen, geef je dit aan op het aanmeldingsformulier. Je dient hierbij een kopie van je diploma's en/of certificaten met cijferlijst toe te voegen op basis waarvan je denkt voor vrijstellingen in aanmerking te komen. Denk eraan dat deze diploma's niet ouder mogen zijn dan 5 jaar! Voor de aanvraag van een vrijstelling worden kosten doorberekend. Wil je hier meer informatie over? Bel of mail ons gerust.

 

 

MBO-opleiding medisch pedicure

Je kunt binnenkort bij Acuive kiezen voor een branche- of een MBO-opleiding medisch pedicure. Beide zijn erkend en waardevol. Vakinhoudelijk zijn de branchediploma’s precies hetzelfde als de MBO-diploma’s. 

De MBO- of crebodiploma’s hebben naast de vaktechnische onderdelen nog andere vakken. Dat zijn de generieke vakken, zoals rekenen, Nederlandse- en Engelse taal en de Leren & Burgerschapverplichting (vroeger maatschappijleer). Daarnaast moet je voor een MBO-diploma stage lopen (dat heet BPV/beroepspraktijkvorming) en je moet een of meerdere Keuzedelen volgen.

Let op: op dit moment worden de MBO-opleidingen nog niet aangeboden door Acuive. Mocht je kiezen voor een MBO-opleiding, dan kun je je het beste inschrijven bij een ROC. 

Waarom zijn aanvullende examens nodig voor een MBO-diploma?

Een MBO-diploma valt onder de ‘Wet Educatie en Beroepsonderwijs’ (WEB). Die wet schrijft voor dat een MBO-opleiding niet alleen gericht is op het ontwikkelen van vakmanschap, maar ook op het kunnen meedoen in de maatschappij. Dit wordt de drievoudige kwalificering van het MBO genoemd: opleiden tot een beroep, opleiden tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij en doorstromen naar een hoger onderwijsniveau. Taal- en rekenvaardigheden worden gezien als basisvaardigheden die nodig zijn om aan deze drie functies te kunnen voldoen.

Toelating

De branche-opleiding medisch pedicure is een middenkaderopleiding op niveau 4. Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk, mits je in het bezit bent van een geregistreerd diploma pedicure.

Mocht je kiezen voor de MBO-opleiding medisch pedicure dan staan de toelatingseisen vast:

 • Kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo.
 • Theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo.
 • Gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo.
 • Beroepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (MBO niveau 2).
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.
 • Je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn nieuwe onderdelen van het MBO-diploma. Het is een verbreding of verdieping van de opleiding. Keuzedelen zijn ingevoerd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) om meer ruimte te bieden voor maatwerk voor de student. Aan elke opleiding zijn meerdere keuzedelen gekoppeld waaruit een keuze gemaakt kan worden die past bij de situatie van de student.

 Beschikbare gekoppelde keuzedelen aan de MBO-opleiding medisch pedicure zijn:

 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening, niveau 4
 • Sportmassage

Inschrijfformulier Opleidingen / Curussen

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor een van onze opleidingen of cursussen. Kies eerst je opleiding of cursus. Vul vervolgens jouw persoonlijke gegevens in. Onderaan deze pagina kun je jouw inschrijving bevestigen, waarna je jouw lesmateriaal ontvangt en wij contact zullen opnemen.

Kijk voor de opleidingsspecificaties bij de desbetreffende cursus/ opleiding of themadag.

* = verplichte velden

Selecteer jouw opleiding / cursus*

Branchediploma Medisch Pedicure Prijs ineens: € vanaf 895,-
Prijs per maand: € op aanvraag
(10 maanden)

Vul jouw persoonlijke gegevens in

Heeft u vragen over deze keuzes bel ons dan op: 088 - 37 45 400
Let op: betaling per maand of in termijnen is alleen mogelijk indien dit bij de opleiding is vermeld.
Ik heb de Algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.*
Administratie- en inschrijvingskosten bedragen €75,- voor alle opleidingen en €25,- voor cursussen

Acuive kantoor

Acuive opleidingen bv
Hoofdkantoor
Dijkhuizen 13
7961 AE Ruinerwold
T: 088 - 37 45 400

 

Praktijklessen/examenlocatie

Praktijklessen/examenlocatie
CollegePoint
Recordweg 1
3821 AS AmersfoortT: 033 - 45 66 500

contact